کلیه ی امور مربوط به بررسی مدارک فنی  سفارش گذاری خرید مصالح موردنیاز و آماده سازی اسناد و مدارک اولیه جهت برنامه ریزی صحیح و تولید با کیفیت توسط دفتر فنی و مهندسی انجام می گیرد.

این دفتر درفضایی به مساحت500  مترمربع در کنار کارگاه تولیدی و همگام با تولید محصول درتمامی مراحل از آغاز تا پایان پروژه مشغول انجام فعالیت می باشد. این واحد در حال حاضر با ۸ نفر نیرو درحال انجام فعالیت بوده و تعداد نفرات  بسته به نیاز قابل تغییر می باشد.

همراهان ما در این قسمت با نرم افزارهای AutoCAD- Solid work – -Catia و با انواع مواد و استانداردها – اصول نقشه خوانی و نقشه کشی و مراحل قطعه سازی و ساخت آشنایی دارند.

 

فعالیت های زیر نظر این بخش:

بررسی کلی مدارک، مستندات و نقشه های تحویلی پروژه

برآورد مواد خام و قطعات استاندارد و رنگ بر اساس الویت بندی

تهیه نقشه های کارگاهی – مونتاژ – نصب

تعریف مراحل عملیات قطعه سازی و آماده سازی قطعات جهت شروع عملیات مونتاژ

تهیه شیت و برش ها جهت برش کلیه ورق ها و پروفیل ها برای بهینه سازی استفاده از مواد خام و کاهش میزان پرت

تهیه پکینگ لیست قطعات جهت بارگیری وارسال